De fremmødte til Grundlovskomiteens generalforsamling i marts 2010 vedtog at opløse foreningen, der med Højesterets dom synes at have udspillet sin rolle. Grundlovskomiteen eksisterer således ikke mere, men vi har valgt at lade denne webside ligge på nettet nogle år, som det dokument om retssagen den er.

Da folketinget den 21. marts 2003 besluttede at Danmark skulle deltage i invasionen af Irak, skete det efter vores og en række juridiske eksperters mening i strid med den danske Grundlov. En angrebskrig uden FN-mandat er en overtrædelse af Grundloven og international ret. Grundloven sætter også klare grænser for, hvornår danske styrker kan stilles under fremmed kommando. Læs mere om hvorfor den danske deltagelse i Irak-krigen er ulovlig.

I 2005 anlagde 24 danske statsborgere en retssag mod statsministeren for brud på Grundloven. Senere kom yderligere to sagsøgere til - Johan og Kirsten Kirkmand, hvis søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, blev dræbt i Irak 1. oktober 2005. Kirsten Kirkmand døde i december 2008, og antallet af sagsøgere var herefter 25.

I 2007 nægtede Østre Landsret sagsøgerne mulighed for at få grundlovsovertrædelsen prøvet. Argumentet var at sagsøgerne mangler "søgsmålskompetence". At de og andre almindelige danskere har ikke ret til at få prøvet om Folketinget har overtrådt Grundloven, fordi de ikke er direkte og individuelt påvirkede af beslutningen.

Afgørelsen om søgsmålskompetence ankedes til Højesteret, der behandlede sagen 3. - 5. marts 2010. Højesteret stadfæstede den 17. marts 2010 Landsrettens tidligere dom, og vi må således opgive at få spørgsmålet om grundlovsbruddet prøvet ved en domstol. Dommens fulde tekst findes under menupunktet Retssagen: Forløb og akter.

Formålet med retssagen var ikke at anfægte Irak-krigen, uanset hvad vi måtte mene om den. Retssagen førtes og var vigtig, fordi vi ikke kan tillade at Grundloven overtrædes, blot fordi det måtte passe et folketingsflertal at gøre det. Grundloven er det fundament vores samfund bygger på, og den sætter klare grænser for, hvad Folketinget kan beslutte. Skal vi ikke insistere på at Folketinget overholder den?
  Tusindvis har støttet arbejdet med denne vigtige sag, enten ved at tilmelde sig som støttesagsøgere, ved at uddele materiale, eller ved at bidrage økonomisk. Vi har været helt afhængige af støtten. Tak til alle der har været med!


  Læs mere: Derfor er krigen ulovlig. Se hvordan dit folketingsmedlem stemte. Få adgang til alle sagens centrale dokumenter: Stævning, processkrifter, replikker, duplikker og domme.
  Se og hør blandt andre Ole Espersen, Villy Søvndal, Bjørn Elmquist og Phillip Sapsford tale om grundlovssagen og dens betydning. Alle oplæg er fra konferencen "Irakkrig, Grundlovsbrud, Domstolskontrol" afholdt af Grundlovskomiteen i 2007.


Bookmark and Share