Marts 2010: Folkeretten ingen hindring for dansk krigsførelse
Nogle principielle betragtninger om Grundloven og Danmarks forhold til folkeretten og FN efter Højesterets endelige afvisning af sagen.

Marts 2010: Var Irak-krigen et brud på Grundloven? Den 17. marts afsiger Højesteret dom om sagsøgernes ret til at få prøvet spørgsmålet.
Den 17. marts kl. 12 afsiger Højesteret dom om 25 danske statsborgeres ret til at få prøvet om den danske deltagelse i invasionen af Irak var i strid med Grundloven.

Marts 2010: Højesteret behandler spørgsmålet om søgsmålskompetence i sagen om dansk deltagelse i Irak-krigen den 3. - 5. marts.

September 2009: Dokument om USA's ikke-overholdelse af Genèvekonventionerne kræves fremlagt.
Pressemeddelelse fra Bjørn Elmquist og Christian Harlang. Dokumentet der 11. september dukkede op hos Forsvarsministeret, efter at have været forsvundet siden 2002, viser at den danske regering i 2003, da angrebskrigen blev besluttet, burde have været klar over at de amerikanske styrker ikke overholdt Genèvekonventionerne. Dette kan have konsekvenser for vurderingen af søgsmålskompetence i grundlovssagen.

Januar 2009: Sagen skal afgøres af ni højesteretsdommere
Højesteret har bestemt at grundlovssagen på grund af dens principielle karakter skal behandles af ni højesteretsdommere, mod normalt fem eller syv.

Oktober 2007: Gør udenrigspolitik og krig til et tema i valgkampen
Grundlovskomiteen opfordrer alle medlemmer af Folketinget til at gøre udenrigspolitik til et væsentligt tema i valgkampen.

Juni 2007: Grundlovssagen om Irak-krigen er nu anlagt ved Højesteret
Ankestævning er modtaget af Højesteret 6. juni 2007.

Juni 2007: Grundlovsdag på Christiansborg Slotsplads
Østre landsret afviste den 11. april de 26 danske statsborgeres ret til at føre sag om grundlovsbrud mod statsministeren i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Begrundelsen er, at sagsøgerne ikke har "søgsmålskompetence" - ikke er direkte og individuelt berørt af krigen og dens konsekvenser. Sagen ankes til Højesteret.

April 2007: Landsretten afviser sagen (pressemeddelelse fra Østre Landsret)
Landsretten afviser sagen med sagsøgernes manglende søgsmålskompetence som argument.

April 2007: Spørgsmålet om søgsmålskompetence afgøres snart
Østre Landsret offentliggør sin afgørelse om afvisningspåstanden onsdag den 11. april 2007.

Januar 2007: Sagen om Danmarks deltagelse i Irakkrigen begynder i Landsretten på mandag
Har statsminister Anders Fogh Rasmussen brudt Grundloven ved at sende Danmark i angrebskrig mod Irak uden FN-mandat?

Januar 2007: Konference på Christiansborg om Irakkrigens grundlovsbrud
Tirsdag den 23. januar afholdes konference på Christiansborg, hvor de juridiske problemer ved Danmarks krigsdeltagelse belyses.