Høring på Christiansborg

Den 15. april 2004 afholdt komitéen en uafhængig høring på Christiansborg om baggrunden for Irak-krigen. Der var indlæg fra bl.a. Ray McGovern (USA), Hans Christof von Sponeck (Schweiz), Jan Øberg (Danmark/Sverige) samt fremtrædende danske jurister, som alle påviste det uholdbare i hele argumentationen for angrebskrigen.
Du kan høre indlæggene ved at klikke på dette link: http://rabarber.dk/18/04/2004/recap-public-hearing-on-the-war-on-iraq/

Formålet med høringen var at få belyst hele beslutningsprocessen omkring den danske krigsdeltagelse, samt at klarlægge mulige overtrædelser af grundloven, folkeretten og internationale konventioner, foruden at få afdækket økonomiske interesser i krigen.

Regeringen havde hidtil givet undvigende og modsigende forklaringer på begrundelsen for de beslutninger, som førte til krigen. Denne høring var et led i bestræbelserne på at få afdækket den reelle baggrund herfor samt at få placeret ansvaret.

Indlæg ved høringen

Hans-Christof von Sponeck
– (tidligere assisterende generalsekretær i FN og humanitær koordinator i Irak 1998-2000).
Von Sponeck redegjorde for, hvordan USAs forebyggende angreb imod Irak begyndte med sanktionerne i 1991 og fortsatte med det militære angreb i 2003.

Abdel Barri Atwan
– (chefredaktør for avisen Al Quds). Atwan redegjorde for den politiske situation i Irak på det tidspunkt samt mulige udviklingsscenarier.

Ray McGovern
– (tidligere rådgiver for George Bush senior og CIA-analytiker, medstifter af Veteran Intelligence Professionals for Sanity). McGovern redegjorde for uklarhederne vedrørende angrebet på Irak og de skiftende begrundelser herfor.

Katharine Gun
–(tidligere medarbejder ved den britiske efterretningstjeneste, Government Communications Headquarters, ‘Whistle-bloweren’ der lækkede historien om USA og Englands aflytning af FN. Daniel Ellsberg kaldte lækagen for ‘potentielt vigtigere end Pentagon-papirerne"). Gun talte om sin rolle i denne lækage samt redegjorde kort for sine erfaringer med det etiske dilemma tavshedspligt kontra meddelagtighed i ulovlig spionage og krigsførelse.

Jan Øberg
- (direktør for The Transnational Foundation for Peace and Future Research). Øberg redegjorde for metoder for konfliktforebyggelse og -løsning i internationale stridigheder (uroligheder, krige, besættelser m.v.).

Henning Koch
– (prof., dr. jur.). Dansk offentlig ret (grundloven, lovgivning, EMK, m.v.)

Bjørn Elmquist
– (advokat, tidligere MF). Danske soldaters og borgeres/civiles retsstilling set fra et forsvarer- og borgerperspektiv (straffe- og retsplejelovgivning, erstatningsret m.v.).

Thomas Dyhr
– (jurist, speciale om folkeretten og Irakkrigen). FN- og folkeretlige forhold i forhold til dansk krigsdeltagelse fra marts 2003 (B 118, FN-resolutioner, Sikkerhedsrådets rolle, folkeret m.v.).

Lars Erslev Andersen
– (Dansk ekspert i terrorisme). Andersen redegjorde for aktuelle og fremtidige terror-og trusselsbilleder og det demokratiske perspektiv i Irak og i regionen i øvrigt som følge af Irakkrigen.