Konference: Irakkrig - Grundlovsbrud - Domstolskontrol

Som første instans påbegynder Østre Landsret den 29. denne måned, den mundtlige behandling af sagen, som statsministeren forsøger at forsinke ved at påstå, at sagsøgerne - 24 danske statsborgere, samt ægtefællerne Kirkmand - ikke skulle have ret til at få grundlovsovertrædelsen undersøgt ved domstolene på grund af manglende søgsmålskompetence. Nu bliver der mulighed for at få mere information frem på:

Christiansborg (Fællessalen), tirsdag den 23. januar 2007 kl. 16 til 18.30

PROGRAM:

15.30 Registrering
16.00 Velkomst ved professor Kai Lemberg, formand for Grundlovskomiteen
16.10 GRUNDLOVEN OG DANSK KRIGSFØRELSE ved fhv. justitsminister, prof.dr.jur. (statsforfatningsret) Ole Espersen
16.40 RETSSAGER I STORBRITANNIEN: IRAQ WAR AND THE RULE OF LAW ved Philip Sapsford, Barrister QC, London.
17.15 PAUSE
17.30 Villy Søvndal, formand for SF
17.40 RETSSAGEN I DANMARK: SØGSMÅLSKOMPETENCEN ved advokat Christian Harlang
B. RETSAGEN I DANMARK: GRUNDLOVSBRUDDET I FORHOLD TIL GRUNDLOVENS § 19 OG 20 ved advokat Bjørn Elmquist
18.15 SPØRGSMÅL FRA SALEN OG SVAR
18.30 AFSLUTNING

Ordstyrer: Forhenværende sognepræst, MEP Ulla Sandbæk

Om Philip Sapsford: QC, Barrister i London 1974, QC 1992. Philip Sapsford har ført mange principielle sager om britisk forfatningsret, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.Han er særlig kendt for sit arbejde med ”death row”,det sted dødsdømte fanger holdes indespærret forud for eksekutionen af dødsdommen.

Vedrørende Irak-krigen fører han en sag for Flight Lieutenant Malcolm Kendall-Smith, der nægtede at deltage i RAF’s træning forud for udstationering i Irak, samt at lade sig udstationere i Irak. Malcolm Kendall-Smith hævdede, at de ordrer, der var blevet ham pålagt desangående, var ulovlige i forhold til international ret, idet UK’s anvendelse af militær magt overfor Irak ikke var begrundet i et angreb på UK eller UK’s allierede. Der foreligger endnu ingen endelig retsafgørelse.