Seminar om søgsmålskompetence, 18. februar 2009

Juridisk Diskussionsklub afholdt onsdag den 18. februar 2009 et debatmøde om retssagen mod statsminister Anders Fogh Rasmussen, især i forhold til søgsmålskompetence-begrebet. Der var oplæg ved sagsøgernes advokat Christian Harlang, tidligere justitsminister og formand for Retssikkerhedsfonden, dr. jur. Ole Espersen, professor Henning Koch, samt lektor Jens Elo Rytter.

Er Grundloven død? 5. juni 2008

Grundlovsdag gik et optog, arrangereret af Grundlovskomiteen, igennem København. De bar en kiste med påskriften: “Vi behøver Grundloven - er den død?” Formålet var at gøre danskerne opmærksomme på, hvor privilegerede vi er ved at have en grundlov og - ikke mindst - hvor vigtigt det er at passe på den. Blandt andet ved at fastholde, at spørgsmålet om grundlovsbrud i forbindelse med Irak-krigen vedkommer hver eneste borger.

Sagen indankes for Højesteret, 5. juni 2007
Grundlovsdag 2007 afleverede Grundlovskomiteen ankestævning i grundlovssagen til Højesteret.

Konference: Irakkrig, Grundlovsbrud, Domstolskontrol, 23. januar 2007
Grundlovskomiteen afholdt i januar 2007 konference på Christiansborg om fortolkningen af grundloven, søgsmålkompetence, baggrunden for sagsanlægget, og grundlovssagens betydning for vores demokrati. Talere var Kai Lemberg, Ole Espersen, Villy Søvndal, Philip Sapsford, Christian Harlang og Bjørn Elmquist. Se alle seks oplæg som video.

Retssagens juridiske og internationale perspektiver: Off. møde på Christiansborg 4. marts 2006
med tidl. folketingsmedlem, lektor Jørgen Estrup (R), lektor Peter Arnborg og advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist. Jørgen Estrup argumenterede for Irak-krigens ulovlighed - læs hans indlæg her. Peter Arnborgs kom med sit syn på samme problem - læs referat af hans indlæg her.

Høring på Christiansborg, 15. april 2004
Grundlovskomiteen afholdt en uafhængig høring på Christiansborg om baggrunden for Irak-krigen. Der var indlæg fra bl.a. Ray McGovern (USA), Hans Christof von Sponeck (Schweiz), Jan Øberg, samt fremtrædende danske jurister, som alle påviste det uholdbare i argumentationen for angrebskrigen.

Indsamling af 6000 underskrifter, 2003
Gennem annoncering i pressen indsamlede komiteen over 6000 underskrifter med krav om en uvildig undersøgelse af grundlaget for den danske deltagelse i Irak-krigen. Underskrifterne afleveredes til Folketingets formandsskab ved Folketingets åbning i oktober 2003.