Højesteret afgør grundlovssag om Irak i næste måned

Påtale af Birgitte Albrechtsen i Information, 12. februar 2010

Hvordan kan man forhindre, at et lille folketingsflertal igen kan føre Danmark i krig på et diskutabelt grundlag og uden FN mandat?

England har nu en kommission, der for åbne døre kulegraver omstændighederne omkring Englands deltagelse i Irak-krigen, selv Tony Blair har været i forhør. I Holland har en undersøgelseskommission for nylig erklæret krigen for ulovlig.

Men hvad præsterer Danmark? Vi har ingen forfatningsdomstol til at holde øje med, om Grundloven bliver overholdt. Anders Fogh Rasmussen selv nægtede at deltage i en officiel høring. Vi har trods mange forsøg ikke haft politisk flertal i Folketinget for en høring eller kommission, der kunne gå Fogh Rasmussen efter i sømmene. Samme person forlod landet og overlod posten til endnu en, der mener at ”der ikke er noget at komme efter”. Men jo, der er masser at komme efter! Og det gør vi - nu hjulpet af meldingerne fra England og Holland.

Den 3. – 5. marts behandler Højesteret første del af den Grundlovssag, der blev startet i 2005. Dengang anlagde 26 danske borgere sag mod Statsministeren for Grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks invasion i Irak i 2003, støttet af foreningen ”Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen”, der har over 350 medlemmer. Desuden er der p.t. 4700 danske borgere, der har skrevet under på at støtte retssagen, fordi de finder denne invasion grundlovsstridig.

Men I 2007 bestemte Østre Landsret, at disse 26 borgere ikke havde retlig interesse og dermed ikke kunne føre retssagen om grundlovsbrud. Afslaget blev appelleret og kommer nu for Højesteret i marts måned. Vi håber hermed at de 26 borgere får medhold, således at de kan fortsætte den egentlige retssag om selve grundlovsbruddet. Jo, der er masser at komme efter. Sagen er langt fra afsluttet.

Hvis ikke domstolene giver disse sagsøgere medhold i, at de har ret til at få prøvet deres sag, hvor skal danskerne ellers gå hen? Ingen høring! Ingen kommission! Og hvordan skal man så forhindre, at et lille folketingsflertal igen kan føre Danmark i krig på et diskutabelt grundlag og uden FN mandat? Hvor er vores retssikkerhed?

Det er vitalt at få belyst, hvad der skete, hvordan så vigtige beslutninger bliver taget, at få hele sandheden på bordet. Det kan ske ved at Højesteret i marts giver sagsøgerne lov til at starte selve grundlovssagen for derefter at få domstolenes afgørelse på den.

Nu må Danmark komme op på mærkerne og leve op til åbenhed, også når Statsministeren og andre politikere er under anklage for at have begået en fejl med krig til følge. Vi taler ikke om en kartoffelkur, men om en krigstilstand med utallige menneskelige og økonomiske ofre, død og ødelæggelse.

Derfor glæder Grundlovskomiteen samt de mange mennesker der støtter denne sag sig meget optimistisk til at høre Højesterets dom i marts måned.

Birgitte Albrechtsen er formand for Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen.