Den nye krigsdiskurs - Grundlovsbrud, Akademia og Højesteret (åbner som pdf i nyt vindue)
Pamflet af Nils Bredsdorff og Jørgen Vogelius. Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 53.
De to forfattere, begge sagsøgere i sagen, diskuterer den nye krigeriske diskurs, der synes at være etableret i dansk udenrigspolitik - en diskurs der blandt andet giver sig udslag i at den nye udenrigsminster taler om retten til at gå i krig uden om FN.

Hvidvask (åbner på information.dk i nyt vindue / ny fane)
Leder i Information, 17. marts 2010.
Irak-krigen var ulovlig. Det har et væld af juridiske autoriteter for længst afgjort. I Sverige, Norge og Holland var regeringsjuristerne enige om krigens manglende folkeretslige grundlag - længe før USA og deres allierede gik i krig...

Meddelelse til pressen og andre interesserede om Irak-krigen og Højesteretssagen, som alle har travlt med at mene, at vi taber
Åbent brev fra Nils Bredsdorff & Jørgen Vogelius, 4. marts 2009
To af sagsgøgerne i sagen diskuterer retssagens betydning efter første dag i Højesteret.

Højesteret skal se på Irak-krig
Artikel af Morten Larsen i Arbejderen, 27. februar 2010
Sandheden om Irak-krigen skal frem. Og så skal vi lære af krigen mod Irak. Det må aldrig ske igen, fastslår Grundlovskomitéen forud for retssag.

Kirken og krigen
Kronik af Stephen Egede Glahn i Kristligt Dagblad, 26. februar 2010
Kan deltagelse i en krig retfærdiggøres fra et kristent synspunkt? Stephen Egede Glahn diskuterer "den retfærdige krig" og invasionen af Irak i 2003.

Højesteret afgør grundlovssag om Irak i næste måned
Påtale af Birgitte Albrechtsen i Information, 12. februar 2010
Hvordan kan man forhindre, at et lille folketingsflertal igen kan føre Danmark i krig på et diskutabelt grundlag og uden FN mandat?

Lad hundreder af Grevil'er blomstre
Kronik af Nils Bredsdorff i Information, 25. januar 2010
I Holland såvel som i Storbritannien har regeringsnedsatte kommissioner gransket det - tvivlsomme - lovgrundlag for begge landes deltagelse i Irak-krigen, mens den danske regering hårdnakket vægrer sig mod at få sin krigsbeslutning juridisk belyst. Der er brug for flere lækager af kritiske dokumenter, hvis der skal ændres på den magtfuldkommenhed.

Der er masser at komme efter!
Kronik af Nils Bredsdorff i Politiken, 30. december 2009
Undersøgelse af Irak-krigens lovlighed afslører nye belastende forhold for Blair. Efter fire kommissioner og et væld af informationer, nye og gamle, glemte og gemte, har den britiske regering i sommer hårdt presset nedsat en ny kommission: The Iraq Inquiry. Den nye kommission har allerede vakt røre omkring beslutningsprocessen op til krigserklæringen, herunder beslutningens retlige grundlag.

Møller versus mig - og Obama

Indlæg af Jørgen Flindt Pedersen på Information.dk, 22. november 2008.
De våde øjne efter valget af Barack Obama tørrede pludseligt, da Per Stig Møller kaldte den kommende amerikanske præsident en sikkerhedspolitisk høg og åbnede muligheden for, at Danmark også under Obama kunne gå med i krigskoalitioner uden om FN. Hvad fik netop Per Stig Møller til at stille skarpt på en af de mest fatale beslutninger i USA's og Danmarks historie?

En bekymret borgers betragtninger
Kronik af Bent Sørensen i Politiken, 18. november 2008.
Hvorfor undlod Danmark at indlemme FN’s konvention mod tortur i dansk lov? Den danske deltagelse i Irakkrigen var ulovlig, ulykkelig, katastrofal, både for deltagerne og for den udenlandske opfattelse af Danmark som en fredselskende nation, der under alle forhold er imod tortur.

Hvordan man får svar
Kronik af Andreas Kjærgaard i Information, 3. Juli 2008.
Ved festlige lejligheder taler statsministeren varmt om det danske demokratis åbenhed. Men er der forskel på de principper, han officielt hylder, og dem hans ministerium i praksis handler efter? Her er en beretning om at søge om aktindsigt hos Statsministeriet.

Grundloven: Pynte- eller brugsgenstand? (åbner på politiken.dk i nyt vindue)
Kronik af Christian Harlang & Ole Espersen i Politiken, 5. juni 2008.
Grundloven er, ligesom andre landes forfatninger, rammen om folkestyret. Den fordeler magten mellem politikerne og folket, der har grundlæggende rettigheder, som et flertal i Folketinget ikke kan ophæve. Det gælder f.eks. frihedsrettighederne i form af f.eks. den personlige frihed, privatlivets fred og ytringsfriheden.

Grundlovstale i Odense 2008
Af Kate Klokkerholm.
I oktober 2005 afleverede 24 danskere, heriblandt jeg selv, en stævning i Østre Landsret, mod Anders Fogh Rasmussen, som leder af den danske regering og repræsentant for det folketingsflertal, som i marts 2003 besluttede at sende danske tropper ind i en amerikansk ledet angrebskrig mod Irak.

Grundlovstale i København 2008
Af Eva Bertram
.
Rundt omkring i det solbeskinnede land står vores politikere i dag og holder smukke festtaler om Danmarks allerkæreste værdier: demokrati, ytringsfrihed og retssikkerhed – og ikke mindst den Grundlov, hele landet fejrer i dag. Vi fra Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen har ikke grund til at juble! Vi har i dag båret en kiste gennem byens gader for at stille spørgsmålet, om Grundloven er død.

Preben Wilhjelms oplæg ved medlemsmøde for Grundlovskomiteen
Af Preben Wilhjelm, 27. november 2007.
At [invasionen] skete uden FN-mandat er klart for enhver – undtagen for de jurister i udenrigs- og justitsministeriet, som producerede bestillingsarbejde for regeringen, nøjagtig som i 1998. Deres rolle burde virkelig give anledning til et fagkritisk kasseeftersyn. Det er som om man intet har lært af f.eks. Tamil-sagen.

Danskerne: Nej til krig uden FN
(åbner på politiken.dk i nyt vindue)
Artikel af Jeppe T. Findalen, 1. november 2007.
En rapport fra tænketanken Ny Agenda påviser at danskerne vil have et FN-mandat i ryggen, hvis Danmark skal i krig.

Grundloven og Irakkrigen
Kronik af Nils Bredsdorff i Information, 10. april 2007.
Østre Landsret afsiger i dag dom i den sag, som 26 borgere har anlagt mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundloven i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Nils Bredsdorff, en af de 26, skriver her om sit syn på sagen.

Angrebskrig er en kriminel handling
Oplæg af Jørgen Estrup ved offentligt møde på Christiansborg 4. marts 2006.
Det er efterhånden almindeligt accepteret at Irak-krigen var ulovlig ifølge folkeretten. Kofi Annan har sagt det meget direkte, men vi mangler stadig en åben dansk diskussion og erkendelse af, at vi har krænket FN-pagten og – med DUPI’s ord – foretaget en ‘kriminel handling.

Juridiske spørgsmål i forhold til Danmarks deltagelse i Irakkrigen
Resumé af indlæg ved Peter Arnborg på offentligt møde på Christiansborg 4. marts 2006.
Da der således ikke kom en FN-resolution i februar-marts 2003 må krigen, og Danmarks deltagelse heri, betragtes som folkeretsstridig.

Robin Cook's afskedstale som Leader of the House fra 2003
Robin Cooks indsigtsfulde, nærmest profetiske tale, da han på grund af sin afstandtagen til invasionen i Irak forlader sin post som Leader of the House. Talen fortjener at blive læst eller set, om ikke andet som et eksempel på noget man ellers kunne tro var umuligt - en politiker der træder tilbage fra magten på grund af principielle overvejelser. Talen på tryk (og på engelsk): http://news.bbc.co.uk/2/hi/2859431.stm. Talen som video: http://www.youtube.com/watch?v=0dwKkl7Nydw . Begge links åbner som nye vinduer eller faner.