Irak-høring i Storbritannien
Den 20. november 2009 begyndte en storstilet høring om grundlaget for Storbritanniens deltagelse i Irak-krigen. En lang række embedsmænd, politikere og andre forventes indkaldt som vidner, herunder Tony Blair, der afgiver forklaring for den nedsatte komité i begyndelsen af 2010. Den engelske regering har dermed holdt sit løfte om en uafhængig undersøgelse af baggrunden for Irak-krigen efter tilbagetrækningen af de britiske tropper fra Irak.Læs mere på høringens egen webside www.iraqinquiry.org.uk, eller på www.information.dk f.eks. http://www.information.dk/216864 der indgår i serien ”Høringen, danskerne ikke må få”.

Åbent brev til Barack Obama
Grundlovskomiteen har den 31. marts 2009 sendt et åbent brev til den amerikanske præsident om Anders Fogh Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær for NATO. Kopier er sendt til Statsministeriet, Folketingets Retsudvalg, ledende danske folketingspolitikere, NATO samt et antal danske, engelske og amerikanske aviser.

Villy Søvndals spørgsmål til justitsministeren og justitministerens svar
I Folketingets Retsudvalg stillede Villy Søvndal 17. december 2008 tre spørgsmål til justitsministeren vedrørende domstolenes behandling af grundlovssagen. Første spørgsmål lyder: "Kan justitsministeren oplyse, hvorfor ventetiden i Højesteret af grundlovssagen om Irak-krigen er så lang, at Højesteret, der har haft sagen siden juni 2007, nu først har berammet domsforhandlingen til afholdelse i marts 2010?”

Brev til Folketingtes Retsudvalg
GK2003’s bestyrelse har den 22. november 2008 henvendt sig til Folketingets Retsudvalg for at gøre opmærksom på den både meget sene og kortvarige behandling ved Højesteret.

"Kære Statsminister!" - en bog om Irakkrigen

Journalisten Bo Elkjær fik i januar 2004 en delt Cavlingpris for sit arbejde med hvidbogen “Løgnen om krigen - krigen om løgnen”, der blev udgivet i oktober 2003. Han har nu, juni 2008, udgivet bogen "Kære Statsminister!", der med hans egne ord er “en systematisk gennemgang af, hvordan Bush, Blair og Fogh i 2003 trak verden ud i krig mod Irak på et grundlag af fortielser, løgne, forfalskede dokumenter og oplysninger fra tortur af krigsfanger". Se bogen på bibliotek.dk

"Vejen til Irak" - en bog om krigsmotiverne
Jesper Nissen og Martin Kaae undersøger i denne bog fra 2008 grundlaget for den danske beslutning om at gå i krig i Irak. De har studeret medierne, folketingsreferater, beslutningsforslag og politikernes argumenter for at involvere Danmark i krigen, dels interviewet en lang række politikere og forskere, dog ikke udenrigsminister Per Stig Møller og statsminister Anders Fogh Rasmussen, der ikke har ønsket at medvirke. Se bogen på bibliotek.dk

Åbent brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen
(Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue)
Advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist sendte i oktober 2005 dette brev til Statsministeren med en opfordring til ikke at modvirke og forsinke sagen ved at nedlægge en afvisningspåstand.

"Løgnen om krigen - krigen om løgnen" (åbner hele teksten på eb.dk i nyt vindue)
Ekstra Bladet bragte i 2003 denne hvidbog, skrevet af journalist Bo Elkjær. I januar 2004 modtog han en delt Cavlingpris for sit arbejde med hvidbogen, der i følge Ekstra Bladets administrerende chefredaktør Hans Engell er, "den uskønne, men kontante beretning om, hvordan Fogh, Bush og Blair - med beviser, som vi i dag ved var forkerte, bevidst fordrejede eller forfalskede - trak landene ind i krigen".

Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.
Hvad var argumenterne i 2003? Læs her hele beslutningsforslaget til folketingsbeslutningen om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak, fremsat i Folketinget den 18. marts 2003 af udenrigsminister Per Stig Møller.