Pressemeddelelse vedr. Østre Landsrets afgørelse

Den 11. april 2007 meddeler Østre Landsret sin afgørelse af, hvorvidt de 26 danskere, som har anlagt sag mod Statsministeren for grundlovsbrud ved Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak, kan få sagen optaget ved domstolene. Sagsøgerne regner med medhold i spørgsmålet om søgsmålskompetence.

En gruppe af 26 borgere anlagde sag mod Statsministeren i efteråret 2005 for grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks deltagelse i den uprovokerede angrebskrig mod Irak, én af de alvorligste sager i nyere tids Danmarkshistorie. Kammeradvokaten nedlagde på vegne af Statsministeren påstand om afvisning af søgsmålet på baggrund af påstået manglende retlig interesse hos sagsøgerkredsen. Onsdag den 11. april kl. 13:00 i retssal 1, Bredgade 59 offentliggør Østre Landsret sin afgørelse om afvisningspåstanden.

Sagsøgerne tager søgsmålskompetencen som en selvfølge i et demokratisk retssamfund og regner med at få medhold i afgørelsen ved Østre Landsret på onsdag. Alle danske borgere har individuelt krav på overholdelse af Grundloven. Mistanken om, at en statsminister har brudt Grundloven og påbegyndt en ulovlig angrebskrig med alle de katastrofale følger, som vi hver eneste dag har set og stadig ser udfolde sig, er så alvorlig, at domstolene i et demokrati selvsagt må statuere dette. Grundloven gælder for os alle og skal respekteres.

Hvis Østre Landsret mod forventning skulle følge påstanden om afvisning, vil sagsøgerne ikke have anden mulighed end straks at anke dommen til Højesteret. Det må så under alle omstændigheder forventes, at der bliver sat en endelig stopper for sagsøgtes forhalingsmanøvrer, så vejen banes for den nødvendige konstatering af angrebskrigens grundlovsbrud. Hele stævningen kan læses på Grundlovskomitéens hjemmeside (http://www.gk2003.dk).Sagsøgerne repræsenteres af advokaterne Bjørn Elmquist og Christian Harlang.

For mere information eller for at aftale interviews på onsdag med sagsøgerne eller advokaterne, kontakt: Tom Clark (tclark@ofir.dk; tlf. 6062 1763) eller Niels Behrendt (niels.behrendt@finsenlab.dk; tlf. 2143 1263)