Landsrettens afgørelse i sag om grundlovsbrud ankes!

1. juni 2007:Har vi en Grundlov?

Østre landsret afviste den 11. april de 26 danske statsborgeres ret til at føre sag om grundlovsbrud mod statsministeren i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Begrundelsen er, at de 26 danskere ikke har nogen særlig interesse i krigen og dens konsekvenser.

Grundlovskomiteen og de 26 sagsøgere er uenig i dette og anker derfor Landsrettens afgørelse til Højesteret. Alle danskere har en interesse i denne krig og dens følger. Den grundlovsstridige krig er en skamplet på Danmarkshistorien og vi må sikre, at det aldrig sker igen.

Grundlovens § 19: Da krigen blev indledt i 2003, var der IKKE et FN-mandat – som Grundloven forudsætter. Grundlovens § 20: Vi har ført krig under fremmed kommando. Dette er ikke tilladt ifølge Grundloven.

Der er mange – og gode – grunde til at være modstander af Danmarks deltagelse i denne krig.
Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste og deres udenlandske kollegaer, er Irak i dag i regulær borgerkrig. Flere hundrede tusinde civile er dræbt, kaos hersker og irakerne mangler basale fornødenheder som rent vand, læger, medicin og hospitaler.

Men for Grundlovskomiteen handler sagen alene om det fremadrettede og principielle spørgsmål:
Hvor langt kan et folketingsflertal gå, i modstrid med den danske Grundlov? Vi ønsker med anken til Højesteret at få mulighed for at føre denne sag, så vi én gang for alle kan få slået fast, at der er grænser for hvor langt vores fælles grundlag – GRUNDLOVEN – kan strækkes og bøjes. Vi må have sikkerhed for, at Danmark ikke igen kastes ud i en meningsløs krig, hvor ofrene er uskyldige civile.

Enhver i Folketinget, selv statsministeren, er forpligtet på Grundlovens ord og hensigt. Og vi ønsker, at Danmark også fremover skal være en retsstat med anstændige principper for deltagelse i verdenssamfundet. Derfor inviterer vi til møde på Grundlovsdag den

5. juni kl. 15.00 på Christiansborg Slotsplads. Talere:
Kai Lemberg – Formand for Grundlovskomiteen af 2003
Bjørn Elmquist – Advokat i Grundlovssagen om Irak-krigen
Christian Harlang – Advokat i Grundlovssagen om Irak-krigen

Venlig hilsen Grundlovskomiteen af 2003