Gør udenrigspolitik og krig til et tema i valgkampen!

Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen opfordrer alle medlemmer af Folketinget til at gøre Danmarks udenrigspolitik til et væsentligt tema i valgkampen.

Vi er i kontakt med flere tusinde mennesker, der er dybt engagerede i retssagen mod statsministeren for grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

Denne kontakt har overbevist os om, at udenrigspolitikken betyder langt mere for landets borgere, end man traditionelt regner med. Vi modtager en strøm af tilkendegivelser af, at folk er rystede over at Danmark er blevet et land i uprovokeret angrebskrig. Vi er blevet ansvarlige for et katastrofalt uigennemtænkt krigerisk angreb med hundredetusinder dræbte, sårede og flygtninge samt et land i opløsning og tæt på borgerkrig, dvs. meget langt fra den tilstand af demokrati, der var det erklærede mål for koalitionens angrebskrig i 2003. Dertil kommer, at beslutningen om dansk deltagelse i krigen stred mod alle hensigter med § 19.2. i Grundloven, et faktum der med rette gør borgerne bekymrede for deres retsstilling.

Skal Danmark også fremover gå enegang i forhold til FN? Er vores bud på globaliseringens udfordringer, at vi slutter os til i Bush-doktrinen og dens kyniske påstand om, at ”vi har ret til præventivt at angribe hvem som helst, der måtte true vores interesser”?

Fremtiden vil dømme os alle og vores handlinger lige nu. Lad ikke den 13. november gå over i historien som det valg, der udelukkende fokuserede på vores egne nationale konflikter og interesser og glemte vores ansvar over for omverdenen.

Udenrigspolitik berører alle danske borgere!

Med venlig hilsen

Kai Lemberg, formand for Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen