Højesteret behandler spørgsmålet om søgsmålskompetence i sagen om dansk deltagelse i Irak-krigen den 3. - 5. marts.

Grundlovskomiteen står bag den retssag, som 25 sagsøgere med fri proces fører mod Statsministeren for grundlovsbrud, da et lille flertal i Folketinget i 2003 besluttede at Danmark skulle deltage i invasionen af Irak. De 25 sagsøgere omfatter Johan Kirkmand, der tragisk mistede sin søn i krigshandlingerne i Irak.

Efter Grundloven kan Danmark ikke indlede militære aktioner uden et FN-mandat, og et sådan FN mandat forelå ikke, da krigen blev indledt. Irak-krigen er derfor i strid med Grundloven.

Andre lande har allerede erklæret krigshandlingerne ulovlige. Det gælder vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland og senest nu også Holland i en tilbundsgående undersøgelse fra februar måned. FN´s daværende generalsekretær Kofi Annan har ligeledes erklæret krigshandlingerne ulovlige.

Landsretten afviste i 2007 sagsøgerne med det argument at de ikke har "retlige interesse" i sagen med den begrundelse, at de ikke er direkte berørt af krigen. Dommen blev appelleret og der er store forhåbninger til, at Højesteret vil anerkende behovet for at starte retssagen om grundlovsbrud. Danmark har ingen forfatningsdomstol til at holde øje med, om Grundloven bliver overholdt. Ingen høring, ingen kommission som i Holland og England. Hvordan kan vi ellers forhindre, at et lille folketingsflertal igen kan føre Danmark i krig på et diskutabelt grundlag og uden FN mandat?

Grundlovskomiteen har 350 medlemmer, og repræsenterer mere end 4900 støttesagsøgere i sagen. Yderligere oplysninger om Grundlovskomiteen og retssagen kan findes på vores webside, ved henvendelse til komiteens formand Birgitte Albrechtsen på 28 11 76 11, eller til Grundlovskomiteen advokat Christian Dahlager, Advokatfirmaet Foldschack og Forchhammer, tlf. 33 44 55 66.