Var Irak-krigen et brud på Grundloven? Den 17. marts afsiger Højesteret dom om sagsøgernes ret til at få prøvet spørgsmålet.

Den 17. marts kl. 12 afsiger Højesteret dom om 25 danske statsborgeres ret til at få prøvet om den danske deltagelse i invasionen af Irak var i strid med Grundloven.

Denne domsafsigelse afslutter første del af den Grundlovssag, som 25 danskere med fri proces fører mod Statsministeren for grundlovsbrud i forbindelse med den danske deltagelse i invasionen i Irak i marts 2003. Sagsøgerne omfatter bl.a. Johan Kirkmand, der mistede sin søn i krigshandlingerne i Irak i 2005.

Landsretten afviste i 2007 sagsøgernes ret til at føre sagen med den besgrundelse at de ikke har "retlig interesse" i sagen fordi de ikke er direkte berørt af krigen.

Grundlovskomiteen organiserer mere end 4.900 støttesagsøgere i sagen og står for at skabe debat om Grundlovens betydning og den danske deltagelse i Irak-krigen.

Vi opfordrer pressen og andre interesserede til at møde op og høre afgørelsen. Der vil samtidig være mulighed for at få et interview med Grundlovskomiteens advokat Christian Dahlager og formand Birgitte Albrechtsen.

Yderligere oplysninger kan findes på Grundlovskomiteens webside, ved henvendelse til komiteens formand Birgitte Albrechtsen, tlf. 28 11 76 11 eller til Grundlovskomiteens advokat Christian Dahlager, Advokatfirmaet Foldschack og Forchhammer, tlf. 33 44 55 66.