Indtil Højesterets dom den 17. marts 2010 har der her været mulighed for at tilmelde sig som støttesagsøger i retssagen, støtte Grundlovskomiteen økonomisk, eller bestille materiale til uddeling. Grundlovskomiteen er opløst, og ingen af disse muligheder eksisterer længere. Læs mere om beslutningen om at opløse Grundlovskomiteen her.

Vi takker alle der har støttet os på den ene eller anden måde - ved at blive støttesagsøgere, bidrage økonomisk, bestille og omdele materiale, eller på andre måder. Uden disse mange menneskers hjælp ville vores arbejde have været umuligt.

Hvordan det gik:

Støttesagsøgere: Vi håbede at nå 5.000 støttesagsøgere inden Højesterets behandling af ankesagen i marts 2010. Vi nåede i alt at blive 4.918 (optalt pr. 17. marts 2010), hvorved sagen blev den største af sin art nogensinde i Danmark. Af de 4.918 støttesagsøgere tilmeldte næsten tusind personer sig i månederne september 2009 til marts 2010.

Bidrag: Grundlovskomiteens arbejde har i hele foreningens levetid været finansieret af frivillige bidrag fra private. Vi har i årenes løb modtaget tusindvis af bidrag af vidt forskellige størrelser. Ved foreningens opløsning i marts 2010 havde Grundlovskomiteen et beskedent underskud på ca. 9.000 kroner. Dette underskud er siden dækket af generøse bidrag, hvorved foreningen kan opløses uden underskud.

Bestilling af materiale: I perioden fra september 2009 til marts 2010 blev der bestilt og udsendt mere end 10.000 postkort, der oplyste om sagen og fungerede som støttesagsøger-tilmeldingsblanketter. Disse er uddelt af frivillige, og næsten 1.000 returneredes i udfyldt og underskrevet stand.