En af de alvorligste beslutninger i dansk udenrigspolitik - B 118 om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak - blev vedtaget 21. marts 2003 med blot en tredjedel af Folketingets stemmer: 61 stemte for, 50 imod - og 68 mødte slet ikke op for at stemme.

Det kunne virke oplagt at tolke det lave fremmøde til afstemningen som et udtryk for ligegyldighed eller frygt for konsekvenserne hos de ikke-tilstedeværende. Faktum er imidlertid at en meget stor del af Folketingets afstemninger afgøres med blot lidt mere end 100 tilstedeværende medlemmer. Dette skyldes Folketingets faste, uformelle model med "clearingaftaler", hvor partierne internt aftaler at lige mange ja- og nejstemmende bliver væk til en given afstemning, så de udeblivne udligner hinanden. Hermed behøver en del af medlemmerne ikke møde frem i salen. Læs mere om clearingaftaler på den danske Wikipedia her: http://da.wikipedia.org/wiki/Clearingaftale.

Clearingaftalerne er hemmelige, men den langt sandsynligste tolkning af det lave fremmøde til B 118 er at alle medlemmer stemte loyalt eller lod sig cleare med deres partier, og at denne afstemning blev afviklet som de fleste andre. Dette var, mere eller mindre, blot endnu en dag på kontoret. For stemte således V, KF og DF, imod stemte S, SF, RV, EL og KRF.

Det lave fremmøde har dog betydning på i hvert tilfælde to områder: For det første har det været vores påstand at B 118 ikke alene var en overtrædelse af Grundlovens § 19, men også af § 20 om overdragelse af myndighedsbeføjelser - hvilket kræver 5/6 af Folketingets stemmer. Læs mere i afsnittet Derfor er krigen ulovlig. For det andet fordi det efter vores mening viser at man tog alt for let på en så alvorlig beslutning. Ved afstemninger om for eksempel kabinetsspørgsmål, eller hvis et parti opfatter spørgsmålet som principielt afgørende, ophæves clearingaftalerne ofte midlertidigt. Dette skete ikke her, hvorfor vi må konkludere at denne afstemning ikke opfattedes som specielt vigtig.


Fordelt på partier blev der stemt, eller ikke stemt, således:De enkelte folketingsmedlemmer stemte, eller stemte ikke, således:

Thomas Adelskov (S): Fraværende

Keld Albrechtsen (EL): Imod

Else Winther Andersen (V): For

Hans Andersen (V): For

Jytte Andersen (S): Fraværende

Kim Andersen (V): Fraværende

Poul Andersen (S): Fraværende

Sophie Hæstorp Andersen (S): Fraværende

Charlotte Antonsen (V): For

Elisabeth Arnold (RV): Imod

Margrete Auken (SF): Imod

Svend Auken (S): Imod

Line Barfod (EL): Imod

Lars Barfoed (KF): Fraværende

Jette Bergenholz Bautrup (S): Fraværende

Gitte Lillelund Bech (V): Fraværende

Bendt Bendtsen (KF): For

Inger Bierbaum (S): Imod

Ritt Bjerregaard (S): Imod

René Skau Björnsson (S): Imod

Mariann Fischer Boel (V): Fraværende

Sandy Brinck (S): Imod

Colette L. Brix (DF): For

Peter Brixtofte (UFG): Fraværende

Sven Buhrkall (V): For

Jacob Buksti (S): Imod

Lotte Bundsgaard (S): Fraværende

Morten Bødskov (S): Fraværende

Bent Bøgsted (DF): Fraværende

Anne Baastrup (SF): Imod

Carina Christensen (KF): For

Ole Vagn Christensen (S): Imod

Peter Christensen (V): For

Pia Christmas-Møller (KF): For

Kristian Thulesen Dahl (DF): For

Inge Dahl-Sørensen (V): For

Per Dalgaard (DF): For

Freddy Dam (V): For

Mikkel Dencker (DF): For

Jørn Dohrmann (DF): Fraværende

Charlotte Dyremose (KF): For

Inge-Lene Ebdrup (V): For

Lene Espersen (KF): Fraværende

Tove Fergo (V): For

Poul Fischer (DF): For

Aage Frandsen (SF): Imod

Louise Frevert (DF): For

Søren Gade (V): For

Lene Garsdal (SF): Imod

Pia Gjellerup (S): Imod

Carsten Hansen (S): Imod

Christian H. Hansen (DF): Fraværende

Eva Kjer Hansen (V): For

Flemming Hansen (KF): Fraværende

Pernille Blach Hansen (S): Imod

Torben Hansen (S): Fraværende

Svend Heiselberg (V): For

Anne Grete Holmsgaard (SF): Imod

Morten Homann (SF): Imod

Birthe Rønn Hornbech (V): For

Svend Erik Hovmand (V): Fraværende

Rikke Hvilshøj (V): For

Klaus Hækkerup (S): Imod

Lise Hækkerup (Mette Frederiksen på orlov) (S): Imod

Kaj Ikast (KF): Fraværende

Tórbjørn Jacobsen (Høgni Hoydal på orlov) (TF): Fraværende

Marianne Jelved (RV): Imod

Svend Aage Jensby (V): For

Carsten Bo Jensen (S): Imod

Frank Jensen (S): Imod

Kristian Jensen (V): Fraværende

Lene Jensen (S): Imod

Christian Lund Jepsen (V): Fraværende

Jette Jespersen (DF): For

Jørn Jespersen (SF): Fraværende

Karen Jespersen (S): Fraværende

Lars-Emil Johansen (SIU): Imod

Poul Qvist Jørgensen (S): Fraværende

Naser Khader (RV): Fraværende

Jens Kirk (V): Fraværende

Knud Erik Kirkegaard (KF): For

Henriette Kjær (KF): Fraværende

Pia Kjærsgaard (DF): Fraværende

Kuupik Kleist (IA): Fraværende

Karen J. Klint (S): Imod

Anita Knakkergaard (DF): For

Jeppe Kofod (S): Fraværende

Thor Gunnar Kofoed (V): For

Bodil Kornbek (KRF): Fraværende

Ulrik Kragh (V): For

Søren Krarup (DF): Fraværende

Henrik Dam Kristensen (S): Imod

Pia Kristensen (DF): For

Per Kaalund (S): Imod

Jesper Langballe (DF): For

Erik Larsen (V): For

Ester Larsen (V): For

Flemming Damgaard Larsen (V): For

Henrik Sass Larsen (S): Fraværende

Jens Christian Larsen (V): For

Pia Larsen (V): Fraværende

Claus Larsen-Jensen (S): Imod

Uno Larsson (DF): For

Gudrun Laub (V): For

Bjarne Laustsen (S): Imod

Martin Lidegaard (RV): Fraværende

Lars Christian Lilleholt (V): For

Mogens Lykketoft (S): Imod

Freddie H. Madsen (DF): For

Jens Hald Madsen (V): For

Aase D. Madsen (DF): For

Lissa Mathiasen (S): Fraværende

Christian Mejdahl (V): Fraværende

Anne-Marie Meldgaard (S): Imod

Brian Mikkelsen (KF): Fraværende

Lars Kramer Mikkelsen (S): Fraværende

Leif Mikkelsen (V): For

Helga Moos (V): For

Erik Mortensen (S): Imod

Helge Mortensen (S): Fraværende

Anders Møller (UFG): Fraværende

Helge Adam Møller (KF): For

Lone Møller (S): Imod

Per Stig Møller (KF): For

Tina Nedergaard (V): For

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): Fraværende

Holger K. Nielsen (SF): Imod

Karsten Nonbo (V): For

Poul Nødgaard (DF): For

Flemming Oppfeldt (V): For

Jørn Pedersen (S): Fraværende

Marianne Pedersen (V): For

Mogens Nørgård Pedersen (KRF): Fraværende

Thor Pedersen (V): Fraværende

Jan Petersen (S): Imod

Lisbeth L. Petersen (V): Fraværende

Morten Helveg Petersen (RV): Imod

Niels Helveg Petersen (RV): Imod

Troels Lund Poulsen (V): For

Kamal Qureshi (SF): Imod

Anders Fogh Rasmussen (V): For

Lars Løkke Rasmussen (V): Fraværende

Poul Nyrup Rasmussen (S): Fraværende

Jens Rohde (V): For

Pernille Rosenkrantz-Theil (EL): Fraværende

Preben Rudiengaard (V): Fraværende

Anders Samuelsen (RV): Fraværende

Peder Sass (S): Fraværende

Hans Christian Schmidt (V): Fraværende

Grete Schødts (S): Fraværende

Gitte Seeberg (KF): For

Kim Sejr (Margrethe Vestager på orlov) (RV): Imod

Hanne Severinsen (V): For

Irene Simonsen (V): Fraværende

Niels Sindal (S): Imod

Helle Sjelle (KF): Fraværende

Jann Sjursen (KRF): Imod

Birthe Skaarup (DF): Fraværende

Peter Skaarup (DF): For

Ole Sohn (SF): Fraværende

Ole Stavad (S): Imod

Inger Støjberg (V): For

Søren Søndergaard (EL): Fraværende

Else Theill Sørensen (KF): For

Frode Sørensen (S): Imod

Karina Sørensen (DF): Fraværende

Villy Søvndal (SF): Imod

Arne Toft (S): Imod

Kristen Touborg (SF): Fraværende

Jan Trøjborg (S): Imod

Ulla Tørnæs (V): Fraværende

Jens Peter Vernersen (S): Fraværende

Eyvind Vesselbo (V): For

Henrik Vestergaard (V): For

Jens Vibjerg (V): Fraværende

Tove Videbæk (KRF): Imod

Nicolai Wammen (S): Fraværende

Jørgen Winther (V): Fraværende

Jytte Wittrock (S): Imod