Grundlovskomiteen opløser sig selv

De fremmødte til Grundlovskomiteens generalforsamling den 27. marts 2010 vedtog at opløse foreningen, der med Højesterets dom synes at have udspillet sin rolle. Vi mener ikke sagen skal ankes til f.eks. Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Vi mener stadig at sagen er for vigtig til at blive glemt, og der er stadig muligheder for at gøre noget i andre sammenhænge. Et initiativ vi synes virker interessant er Uvildig Irak-undersøgelse Nu! - hvis mål er et uvildigt ”Irak-tribunal”, som det tribunal Jean-Paul Sartre og Bertrand Russel afholdt om Vietnam-krigen i 1967. Interesserede opfordres til at tilmelde sig på initiativets Facebook-gruppe, eller henvende sig til iraktribunal@gmail.com.

Vi er taknemmelige for og opmuntrede over den støtte sagen har fået. Om ikke andet har vi vist at tusindvis af danskere er parate til at kæmpe for Grundloven - at det kan lade sig gøre at gøre noget. Tak til alle der har været med som medlemmer, støttesagsøgere, bidragsydere og frivillige!


Status i retssagen - Højesterets dom

Højesteret behandlede 3.- 5. marts 2010 spørgsmålet om søgsmålskompetence - om de 25 sagsøgere overhovedet har søgsmålskompetence i sagen. Højesterets dom stadfæstede Landsrettens, og vi må således opgive at få spørgsmålet om grundlovsbruddet prøvet ved en domstol. Dommens fulde tekst findes under menupunktet Retssagen: Forløb og akter.

Vi tager dommen til efterretning og respekterer en grundig behandling af vores retssag i Højesteret. Vi mener samtidig at dommen klart viser svaghederne i det danske system, hvor et flertal i Folketinget, der åbenbart ikke føler sig forpligtet af Grundloven, folkeretten eller FN-mandater, også fremover vil kunne føre Danmark i krig. Danmark mangler en forfatningsdomstol eller en anden effektiv måde at sørge for at Folketinget holder sig indenfor Grundloven.

Vi mener fortsat at Danmark som minimum bør have en høring, som den man har i Storbritannien. Vi mener samtidig at dette igen bør henlede opmærksomheden på at Grundloven udmærker sig ved sin uklarhed og trænger til en grundig revision.

Bestyrelsen kommer med et oplæg til generalforsamlingen den 27. marts, hvor vi opfordrer til stort fremmøde. Her skal medlemmerne tage beslutning om Grundlovskomiteens fremtid.


Grundlovskomiteen og 9 af de 25 sagsøgere får ny advokat

Grundlovskomiteen og 9 af de 25 sagsøgere har af flere grunde besluttet at opsige samarbejdet med advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist. I december fik vi af Højesteret bevilget ombeskikkelse til vores nye advokat, Christian Dahlager, som er ekspert i søgsmålskompetence, ekstern lektor i procesret og partner i firmaet Foldschack og Forchhammer, www.ecolaw.dk.

Samlet repræsenterer Grundlovskomiteen fortsat alle sine (pr. 28. januar 2010) 353 medlemmers og 4615 støttesagsøgeres arbejde for at få domstolenes stillingtagen til Irakkrigens ulovlighed. Christian Dahlager fungerer fremover som advokat for de ni sagsøgere og Grundlovskomiteen. De øvrige 16 sagsøgere fortsætter med Christian Harlang og Bjørn Elmquist som advokater.

Sagen fortsætter som planlagt, nu med tre advokater, og vi har alle det samme mål: at vinde i Højesteret den 3.- 5. marts. Der er offentlig adgang til retssagen, der begynder hver dag klokken 9 i Højesterets første afdeling, Prins Jørgens Gård 13, 1812 København K. Vi håber for Danmark, at vi vinder retssagen om søgsmålskompetence, så vi kan komme i gang med selve retssagen om grundlovsbruddet - og endelig få faststlået, at også Folketinget skal overholde Grundloven.


Officel rapport fra Holland: Irak-krigen ulovlig

En officiel rapport udarbejdet for det hollandske parlament konkluderer at der ikke var tilstrækkeligt folkeretligt grundlag for invasionen af Irak i 2003. I rapporten, der er udarbejdet under ledelse af den anerkendte hollandske jurist Willibrord Davids, hedder det, at ”ordlyden i resolution 1441 ikke kan bruges eller fortolkes til en militær indsats mod Irak”. Davids-komiteen blev nedsat efter lækkede dokumenter har vist, at det hollandske udenrigsministeriums egne jurister i 2003 konkluderede, at Irak-krigen var imod folkeretten. Læs mere her: www.berlingske.dk/politik/irak-krigen-stred-mod-folkeretten


Irak-høring i Storbritannien

Den 20. november 2009 begyndte en storstilet høring om grundlaget for Storbritanniens deltagelse i Irak-krigen. En lang række embedsmænd, politikere og andre forventes indkaldt som vidner, herunder Tony Blair, der afgiver forklaring for den nedsatte komité i begyndelsen af 2010. Den engelske regering har dermed holdt sit løfte om en uafhængig undersøgelse af baggrunden for Irak-krigen efter tilbagetrækningen af de britiske tropper fra Irak.Læs mere - og se video fra afhøringerne af vidner - på høringens egen webside www.iraqinquiry.org.uk. Der findes også materiale på Information, bl.a. artiklen www.information.dk/216864 der indgår i serien ”Høringen, danskerne ikke må få”.