Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen er en tværpolitisk forening, der blev stiftet af en gruppe danskere i 2003 med det mål at få gennemført en uvildig undersøgelse af grundlaget for dansk deltagelse i Irak-krigen. En underskriftindsamling resulterede hurtigt i ca. 6.000 underskrifter, men undersøgelsen blev aldrig til noget. I 2005 besluttede foreningen at anlægge retssag mod statsministeren for grundlovsbrud i forbindelse med Irak-krigen.

Grundlovskomiteen oplyser om retssagen og dens politiske og juridiske konsekvenser. Vores mål er dels at få rettens ord for, at Danmarks deltagelse i det militære angreb på Irak i marts 2003 skete i strid med Grundloven. Dels at forhindre, at Grundloven igen overtrædes i forbindelse med nye militære angreb uden FN-mandat.

Medlemmer

Grundlovskomiteens ca. 350 medlemmer kan deltage i foreningens årlige generalforsamling, stemme på kandidater til, og selv opstille til bestyrelsen. Medlemsskab koster 100 kroner årligt. Hvis du ønsker at blive medlem, beder vi dig enten skrive til mail@gk2003.dk, eller ringe til foreningens formand Birgitte Albrechtsen på tlf. 28 11 76 11.

Sagsøgere

Sagsøgerne var oprindelig de 24 danske borgere, der anlagde sag mod statsministeren for grundlovsbrud den 11. oktober 2005. Den 22. november 2005 øgedes antallet af sagsøgere med yderligere to personer, Johan og Kirsten Kirkmand, hvis søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, blev dræbt i Irak 1. oktober 2005. Kirsten Kirkmand døde i december 2008, og antallet af sagsøgere er nu 25. Sagsøgerne repræsenterer tilsigtet et bredt udsnit af befolkningen hvad angår erhverv, alder og bopæl. Sagsøgerne er ikke økonomisk ansvarlige for retssagen.

Støttesagsøgere

Støttesagsøgerne er de (pr. 17. marts 2010) 4.918 danske statsborgere, der skriftligt erklærede sig enige med sagsøgerne. De støttede retssagen, stod optegnet i retsbogen, men var ikke forpligtede på anden måde.