Referat, ekstraordinær generalforsamling, 10. september 2008

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Niels Behrendt, Referent: Kate Klokkerholm
Kort præsentation af de fremmødte. I alt 45!!!

2. Beretning fra bestyrelsen

Kai Lemberg aflagde sin beretning i tiden fra den ordinære generalforsamling i marts.
Vigtigste punkt var procesbevillingsnævnets bevilling af fri proces ved Højesteret til afprøvning af sagsøgernes søgsmålskompetence. Samme punkt var årsag til den ekstraordinære GF. Vedlagt som bilag.

3. Regnskabsstatus

Jørgen Frederiksen aflagde beretning, hvad angår regnskab og det organisatoriske.
Kassebeholdning ca. 85.000,- kr. Vedlagt som bilag!
Bevillingen af fri proces betyder, at GK kan koncentrere sig om at samle penge ind til aktiviteter og synliggørelse af sagen.

4. Drøftelse og fastlæggelse af hovedretningslinier og hovedopgaver for resten af perioden. Stillingtagen til fremsatte og indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.
Medierne:
Erfaringen er, at medierne ikke interesserer sig for vores sag. Enten er den for vanskelig eller også mangler den nyhedsværdi. Det samfundsmæssige væsentlighedskriterium synes at spille en stadig mindre rolle i medierne.
GF anbefaler læserbreve med saglig og dybdegående argumentation samt at nævne sagen i mange forskellige sammenhænge. Vigtigt at ’slå til’ hver gang, der er nyt i forhold til retssagen.

Politisk:
Den ny bestyrelse bør søge kontakt til de konkrete politikere, der deler vores ønske om at få prøvet sagen – uanset partitilhørsforhold.

Synlighed – evt. via skuespillere og andre ’kendte’:
Ifølge en tilstedeværende ’kendt’, har dette ikke nogen betydning længere i forhold til medierne og denne konkrete sag.
GF anbefaler konstruktion af færdiglavet e-mail, der er let at sende videre til venner og bekendte. (Det er allerede sket, men den skal redigeres, når der er ’nyt’ på tapetet.)
Specielt målrettede aktiviteter mod unge – universitetet og journalisthøjskolen.

Organisatorisk/økonomisk:
Forsøge at generere penge fra de eksisterende støttesagsøgere.
Forslag om at ansøge A.P. Møller om midler. (Dette har vel i sig selv en vis PR- værdi?)

Virkemidler blev drøftet og det politiske aspekt vendt. Det er vigtigt at skelne mellem
’sagen’ og ens politiske holdninger, når man argumenterer offentligt.
Timingen fremover er vigtig. At sætte ind, når vi har chancen for det, eller når der sker noget nyt i sagen.

5. Valg af formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter

Kai Lemberg, Kbh., genopstiller ikke som formand, men gerne som menigt bestyrelsesmedlem.

Helle Jørgensen, Kbh., Birgitte Albrechtsen, Roskilde, Jørgen Bjerring, Vissenbjerg, Ralf Andersson, Frederiksberg, Uffe Geertsen, Kbh., Laurent Tellier, Kbh., Godfred Louis-Jensen, Kbh. blev alle valgt som nye bestyrelsesmedlemmer!

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og suppleant. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, ifølge bestemmelserne.

6. Eventuelt

Farvel til Kai fra den gamle bestyrelse. Pga. helbredsmæssige årsager ønskede Kai Lemberg ikke at fortsætte som formand. Bestyrelsen - og Generalforsamlingen - takkede ham for initiativet til at oprette GK2003 og hans utrættelige og arbejdsomme engagement lige siden.