Grundlovssagen blev oprindelig anlagt den 11. oktober 2005 af 24 danskere, der tilsigtet repræsenter et bredt udsnit af befolkningen både hvad angår erhverv, alder og bopæl. Den 22. november samme år indtrådte Johan og Kirsten Kirkmand som medstævnere, hvorved antallet af sagsøgere blev 26. Deres søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, blev dræbt i Irak 1. oktober 2005. Kirsten Kirkmand døde i december 2008, før spørgsmålet om søgsmålskompetence nåede Højesteret. De tilbageblevne 25 sagsøgere kan ses nedenfor.

Sagsøgerne er fra december 2009 delt i to grupper: Grundlovskomiteen og 9 af de 25 sagsøgere fik i december 2009 af Højesteret bevilget ombeskikkelse til advokat Christian Dahlager. Samlet repræsenterer Grundlovskomiteen deres og de (pr. 28. januar 2010) 353 medlemmers og (pr. 17. marts 2010) 4918 støttesagsøgeres arbejde for at få domstolenes stillingtagen til Irakkrigens ulovlighed, med Christian Dahlager som advokat. De øvrige 16 sagsøgere fortsætter med advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist, som tidligere repræsenterede alle sagsøgere og Grundlovskomiteen. 


Asger Baunsbak-Jensen
Fhv. landsformand, m.v., Farum

Niels Behrendt
Forskningsleder, VærløseNils Bredsdorff
Forskningsbibl., Kirke Eskildstrup
  Anne Regitze Frisenette
Terapeut, Rungsted Kyst


  Eline Feldman
Behandler, Rødovre
  Nicolas E. Fischer
Systemsupervisor, KøbenhavnJohn Goodwin
Scient. pol., København

Gretelise Holm
Forfatter, KøbenhavnFrank Johannesen
Akupunktør, Valby

Helle Jørgensen
Socialrådgiver, ValbyJohan Kirkmand
Fhv. højskoleforstander, HorsensKate Klokkerholm
Uddannelsesvejleder, KøbenhavnPeter Kofod
Musiker, MiddelfartKai Lemberg
Professor, København


  Sandra Lucas
Stud.mag., KøbenhavnGeorg Metz
Forfatter og journalist, København


  Lis Møller
Skoleleder, VedbækKalle Nielsen
Bibliotekar, RandersUlla Sandbæk
Fhv. præst og MEP, BirkerødNiels Stephensen
Fhv. overlæge, CharlottenlundFrederik Sølberg
Filmstuderende, KøbenhavnBent Sørensen
Professor, dr.med., SkodsborgOle Villumsen
IT-arkitekt, MårsletJørgen Vogelius
Universitetslektor, Frederiksberg


  Jørgen Witte
Viceborgmester, Aabenraa
     


Grundlovskomiteen og de ni sagsøgere er i Højesteret repræsenteret af advokat Christian Dahlager (H), partner i og medejer af advokatfirmaet Foldschack og Forchhammer, www.ecolaw.dk. Christian Dahlager er en erfaren procedør, er medlem af Advokatsamfundets Procesudvalg og forfatter til bøger og artikler om behandling af retssager og andre procesretlige emner. Han er ekstern lektor i proces på Købehavns Universitet.

  Christian Dahlager
Advokat (H)