2003: 21. marts   Folketinget vedtager med 61 stemmer for, 50 imod, og 68 fraværende folketingsmedlemmer, at Danmark skal indgå i den USA-ledede krig mod Irak.
     
2005: 11. oktober   24 borgere stævner Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundlovens § 19, stykke 2 og § 20.
     
2005: 22. november   Johan og Kirsten Kirkmand, hvis søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, blev dræbt i Irak 1. oktober 2005, indtræder som medstævnere.
     
2006: August   Østre Landsret beslutter at dele sagen i to: En del der alene drejer sig om søgsmålskompetencen - har sagsøgerne overhovedet ret til at anlægge sagen - og en del der handler om hvorvidt Grundloven er brudt.
     
2007: Jan - feb.   Hovedforhandling over 10 dage i Østre Landsret om søgsmålskompetence.
     
2007: 11. april   Østre Landsret afsiger dom: Sagsøgerne afvises med manglende søgsmålskompetence som argument. Domstolen tager ikke stilling til spørgsmålet om Grundloven er brudt eller ej.
     
2007: 5. juni   Sagen indankes for Højesteret.
     
2008: 17. marts   Civilstyrelsen afslår fri proces. Beslutningen ankes.
     
2008: 2. juli   Procesbevillingsnævnet bevilger fri proces.
     
2010: 3. - 5. marts   Sagen behandles i Højesteret over tre dage med ni dommere.
     
2010: 17. marts   Højesteret afsiger dom om søgsmålskompetence og stadfæster Landsrettens dom: Almindelige danskere har ikke ret til at få spørgsmålet om en eventuel grundlovsovertrædelse prøvet ved en domstol.Retssagens dokumenter

Nedenfor findes retssagens centrale dokumenter kronologisk. De fleste er scannede originaler i pdf-format, hvilket kræver Acrobat Reader. Hent Acrobat Reader fra Adobe her.


Stævning af Statsminister Anders Fogh Rasmussen, som den blev indgivet den 11. oktober 2005
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Stævning på vegne af Johan Mortensen Kirkmand og Kirsten Elisabeth Kirkmand
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Processkrift 1 på vegne af alle 26 sagsøgere
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens Svarskrift af 13. januar 2006 vedr. sagsøgerne
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens Svarskrift af 3. februar 2006 vedr. Johan og Kirsten Kirkmand
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Replik 15. maj 2006

Kammeradvokatens Processkrift A af 30. oktober 2006 vedrørende sagsøgerne
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens Processkrift A af 30. oktober 2006 vedrørende Johan og Kirsten Kirkmand
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens Processkrift B af 27. november 2006 vedrørende sagsøgerne
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens Processkrift B af 27. november 2006 vedrørende Johan og Kirsten Kirkmand
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Østre Landsrets dom af 11. april 2007
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Ankesstævning af 5. juni 2007

Bevisbegæring af 12. juni 2007
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens ankesvarskrift af 6. juli 2007
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Vores advokaters ankereplik af 27. august 2007
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Kammeradvokatens ankeduplik af 1. oktober 2007
Scannet originaldokument. Åbner som pdf i nyt vindue

Højesterets dom af 17. marts 2010
Udskrift af retsbogen. Åbner som pdf i nyt vindue.