Videoerne her er fra konferencen "Irakkrig, Grundlovsbrud, Domstolskontrol", arrangeret af Grundlovskomiteen, og afholdt på Christiansborg den 23. januar 2007. Talernes oplæg kan ses og høres i fuld længde.Professor Kai Lemberg, formand for Grundlovskomiteen i 2007, byder velkommen, taler om de fremførte argumenter for Irak-krigen, og introducerer hvorfor en retssag om overtrædelse af Grundloven er vigtig. Varighed: 6:50 min.
Professor, dr. jur. Ole Espersen, tidligere justitsminister, taler om Grundloven og dansk krigsførelse. Er vi virkelig i krig? Og er Grundloven overtrådt? Det synes umuligt at nå til nogen anden konklusion. Varighed: 21:40 min.
Advokaten Phillip Sapsford, Barrister QC, London, taler (på engelsk) om The Iraq War and the Rule of Law. Philip Sapsford fører en sag der ligner Grundlovskomiteens, som forsvarer for Flight Lieutenant Malcolm Kendall-Smith, der er anklaget efter at have nægtet at lade sig udstationere i Irak på grund af krigens ulovlighed. Varighed: 22 min.Villy Søvndal, SF's formand, diskuterer de politiske aspekter af krigen og retssagen, bl.a. hvad et automatisk afvisende politisk apparat gør ved vores demokrati. Varighed: 9:40 min.Advokat Bjørn Elmquist, den ene af sagsøgernes to advokater ved konferencens afholdelse, taler om fortolkningen af Grundlovens § 19 og 20, hvorfor de er overtrådt, og hvorfor dette ikke blot er "et politisk spørgsmål". Varighed: 15:30 min.